DARASIN: MAULANA IMAM DR. IBRAHIM AHMAD MAQARY (LIMAMIN BABBAN MASALLACIN KASA NA ABUJA) –HAFIZAHULLAH

A FADAR: MAI ALFARMA SARKI MUHAMMAD AS-SADIS, SARKIN MAROKO

Tarjama: Saleh Kaura

Gabatarwa: In Allah ya so zan gabatar da tarjamar wannan muhimmin darasi ne kadan-kadan, inda zan raba shi zuwa kashi biyar.. Allah ya dawo mana da Maulana Imam Dr. lafiya.. ga kashi na farkon:

Maulana Dr. I. A. Maqary ya ce:

BismilLahir Rahmanir Rahim.

Ina gode wa Allah, wanda shi ne ake gode wa da dukan harsuna, shi ne kuma aka sani da yawan baiwa gami da kyautatawa.. Shi ne ya halicci dan Adam, ya kuma sanar da shi hanyoyin bayyana abin da yake so..

Tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu Muhammadu, wanda Allah ya zabe cikin daga cikin ‘ya’yan Adnan, tsira da amincin su hada da danginsa tsarkaka, da sahabbansa masu karamci a kowane lokaci dare da rana..

Ya shugabana mai girma, Amirul Muminina:

Darasin yau –idan kun bayar da izini- zai kasance ne akan “Dangantaka ta ruhi da ta al’adu cikin alakar da hada kasar Maroko da Najeriya, karkashin maganar Allah Madaukakin Sarki da take cewa: ((Ya ku Mutane, lallai mun halicce ku ne daga namiji da mace, sannan muka sanya kuka zamo al’ummomi da kabilu; saboda ku yi taimakekeniya da juna, ku sani cewa: wanda ya fi daraja a wurin Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah, lallai Allah mai cikakkiyar masaniya ne, kuma kwararre akan komai)) [al-Hujrat: 13].

Lallai akwai dangantaka ta imani da ta mutuntaka masu zurfi, kuma masu tarihi da suka hada tsakanin kasar Maroko da Najeriya.. dangantakar da take bukatar masu bincike kuma kwararru daga fagagen ilmomi mabambanta su yi mata taron dangi, wajen ba ta hakkinta kaman yanda ya kamata, sai dai duk da haka –kaman yanda ka’idar ilimin Fiqhu take cewa- abu mai sauki ba zai taba saraya ba saboda mai wahala- zan nemi taimako da dabarar Allah da karfinsa na ce:

Lallai siyaqin wannan ayar, da kuma halin da dangantakar ta kasance za su lizimta a tattaro wannan maulu’in da fuskoki hudu:

  • Fuska ta farko: mutuntaka, wadda ta zo daga kiran da Allah Madaukakin Sarki ya yi wa mutane a farkon ayar.
  • Fuska ta biyu: zamantakewa, wadda take bayyana a inda Allah ya fadi cewa “li’Ta’arafu”.
  • Fuska ta uku: bangaren ruhi, inda za mu ciro shi daga inda Allah Madaukakin Sarki ya ce: “Inna akramakum indalLahi atkaakum”.
  • Fuska ta hudu: ta ilimi ne da sakafa, wadda za mu ciro shi daga inda Allah Madaukakin Sarki ya ce: “InnalLaha alimun khabir”.

Tarjama: 7 ga watan Ramadhan, 1438 = 2 ga watan Jun, 2017

Domin kallon video: https://www.youtube.com/watch?v=UX6WVh-oxDU&t=25s